Vedení evidence BJ, NJ a domů, včetně pasportizace.

Zajištění povinnosti v oblasti požární ochrany a pravidelných revizí včetně následných oprav.

Zajištění pravidelných revizí dle zákonů v BJ a NJ a kontrola nápravných opatření, včetně upozornění na jejich neplnění.

Zastupování při jednání s dodavateli služeb (el. energie, plyn, voda, odpady apod.).

Zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů, pokud se na tom vlastníci dohodnou.

Zajištění úklidu chodníků a údržby zahrady, pokud se na tom vlastníci dohodnou.

Zajištění zabezpečení a pravidelných kontrol technologií ve společných prostorách domů, dle pokynů jejich obsluhy.

Zajištění drobných oprav a údržby nemovitostí, po předchozím odsouhlasení s mandantem.

Zajištění nepřetržité havarijní služby .

Zajištění bezhotovostních plateb, vypracování příkazu k úhradě. 

Zajištění veškerých platebních povinností na základě předaných smluv

Vypracování rozpočtu na potřebné opravy, rekonstrukce, modernizace dle stavu budovy

Sledování záručních lhůt a vyřizování případných reklamací.

Archivace dokumentů po dobu správy nemovitostí.

Zajištění pojištění nemovitostí na základě písemného požadavku a vyřizování případných likvidací pojistných událostí.

Zajištění provádění dezinfekce, dezinsekce a deratizace společných prostor.

Poradenství při spravování majetku, financí apod.

Organizace shromáždění vlastníků a členských schůzí

 

Poptat řešení

Zaujala Vás naše nabídka? Neváhejte nás kontaktovat a navrhneme Vám řešení na míru.